Naše produkty

o
Us

Anhui Fitech Materials Co., Ltd bola založená v roku 2010 a nachádza sa v zóne národného hospodárskeho a technologického rozvoja-Zóna hospodárskeho a technologického rozvoja Hefei Shushan.

S potešením oznamujeme, že sme prešli hĺbkovým súborom hodnotení na získanie certifikácie ISO 9001:2015 pre naše systémy manažérstva kvality.

ISO 9001:2015 je najznámejšia ako medzinárodná norma, ktorá špecifikuje požiadavky na systém manažérstva kvality (QMS).Organizácie používajú tento štandard na preukázanie schopnosti konzistentne poskytovať produkty a služby, ktoré spĺňajú požiadavky zákazníkov a regulačné požiadavky.

My, Anhui Fitech Materials Co., Ltd, sme spolupracovali s množstvom domácich výskumných ústavov na spoločnom vývoji nových produktov a zlepšovaní systému spracovania produktov.Naša spoločnosť nezávisle vyvinula a spravovala produkty z vysoko čistých kovov, zložené materiály a cieľové materiály vrátane gália (Ga), telúria (Te), rénia (Re), kadmia (Cd), selénu (Se), bizmutu (Bi), Germánium (Ge), horčík (Mg) atď.

novinky a informácie